Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין מוות לתש"חניק

איני מסכים למותו של
התש"חניק האחרון.
הוא שראה את חזון הנביאים
הוא שאמר:
"אני מגשים!"
ועשה לביתו
שהיה לביתי.
דור תש"ח כולו משוררים
נערות ונערים
כתבו חלום
כמה שלום יהיה פה
בכל גרגיר חומוס בפיתה
בכל פרי
יהודי ישראל ישמחו את
עמי ערב
מגן דוד וסהר ימצאו
תנוחה מתאימה
תן רגע*
וינוחו בשלום.

22.9.2012
*"תן רגע" מאת חיים חפר