Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נותרו בקרח

העלים של עץ הדובדבן
נבלו והשחירו
רק אלו שקפאו באגם
נותרו בהם הצבעים
ומשפג החורף
איש צעיר נמשה מהמים
היה זהה, בכל פרט ופרט
למאהב שביקר כאן
בסתיו.

1.9.2012