Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תשעה באב היום

באתי אליך להיות לך לכלה
בטרם באתי בשלוש מקוואות טבלתי
מאהבתי לך.
טהורה אני לקבל בשורות טובות
באתי לחבק באהבה
ולהשיבה בגדול
להעניק חיים מחדש
עבור שנינו,
ללדת לך אור.

אהבתי הגדולה לצנינים בעיני הגויים
באשמת זדון הורשעתי
לשואה.
חומת ציון לירושלים
מהבטחה של אלוקים, כי
הרע מכול לא יקרה לנו.
אך האבנים נסדקו
התגלגלו עד התהום,
רסיסים חדרו אל מתחת לעורי
להיות לי מגן נפשי, לחמלה, לחיים.
תשעה באב היום
ואני תר אחר מקום
שאין בו חרב.

14.8.2016