Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בנו של הסנדלר

משורר, מדען, אני בנו של הסנדלר.
בבר-מצווה אבא עזב את בית הוריו.
מהעיירה אל עיר הפועלים,
הצפופה המפויחת.
ארובותיה של לודג' רושמות
בצבע אפור: אברהם שוליית הסנדלר.
אוכל, לינה ומקצוע עם עתיד.
רחוב סלמה בדרומה של תל-אביב
בתי מלאכה זעירים
ושלט באידיש ובעברית:
"סנדלר"
אבא מקבל את הקהל
לנעל הישנה מתיחת פנים
מוציא את הפגם, מחליף את הסוליה
נעל כחדשה.
המקצוע נעלם
הסנדלרים אינם.
נותר בנו של הסנדלר.

27.8.2016