Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הבל גוני הסתיו

אין לי תקווה בקשר לסתיו.
שלל גוני השלכת שצבעו את
עלי האלון והתפוח,
אינם גורמים לי קורת רוח.
כי אני יודע שהצבעים הללו
מבשרים מוות, ניתוק ונשירה.
הבל הגוונים אינו מפצה על הלבלוב שהיה.
מחיר ההתחדשות ממלא את בתי העלמין,
כולם.
הורי התפעלו מצבעי השווא
של סתיו חודש ספטמבר 1939.
פגם בראייה הסתיר את המציאות הנוראה:
הרעב שהגיע תוך ימים קצובים.

סופת ברקים מתגלגלת מעל
מרחבי האסלאם,
השהיד מילא את החלל.
אימת "אללה אכבר" מייבבת בין הבתים
פתיל האסלאם ניצת.
ילדנו אוספים עלי סתיו.

26.7.2016