Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רק חבל

מחבקת
מנשקת
באפה עלה ריחה של אישה אחרת
איני מנסה להסתיר
לא מכחיש.
היא פגעה בי, אני מתלונן
באתי אליה בשביל חוויה בונה-
להוכיח לעצמי שאני מסוגל.
לפתע התבלבלתי
נבוך, לא רגיל שאישה זרה
נוגעת בי.
לא נורא, אשתי אומרת,
רק אני יודעת איך להביא אותך להנאה
מושלמת.
חבל שלא התייעצת אתי בטרם הלכת אליה.
אני לא כועסת
רק חבל.

4.2.2016