Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חבל הטבור

חבל הטבור
מחבר
איתי בכל אשר אלך
שובל אלומות אור
בעודי על קרחון
על פסגת ההר
בתחתית הבור
מקום ההטבעה הקדמון
בזמן המפגש
בזמן המאבק
חבל הטבור
תומך
מבטיח המשך
רשת ביטחון נוצצת
אינה נראית
פרוסה תמיד תחתיי.

9.2.2016