Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ניחוח הפוריות

ענן ניחוח הפוריות מעליי
האם את מרגישה כמוני?
שונה הוא מריח הנאה רגיל.
מה אתה מזמין?
היא שואלת תוך כדי.
אני מתרכז,
אני רואה בבירור:
לפניי הצאצא
את פניו, גובהו כאצבע מעליי,
את אופיו
במדויק.
אני מתלבט, משנה החלטה,
בוחר שתהיה זאת בת.
שוב מתאים את גובהה
את תכונותיה
ומשהסכמתי אומר: עכשיו!
שליחיי יצאו.
ריחה של מנחה בין הערביים
כשמיכה רכה כיסה אותנו.

29.2.2016