Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המת שאתי

האישה שאיננה
ההורים שנפטרו
הרעים
אינם עוזבים
מאז מותם נותרו:
בחיים- הייתה פרידה
עכשיו- תמיד אתי,
חולקים חוויות.
יש שנוהגים כבימי הנעורים, מרקדים
ומספרים איך קרה שנפלו,
אומרים דעתם,
משתתפים בקבלת החלטה,
אכפתיים.
פסקו חילוקי דעות,
שלום-בית בכל פינה.
מסוככים עליי.
עדותם אינה פוסקת
לא אבוא אל קברם
כי הם יצחקקו עליי,
מתמידים ביופיים.

13.2.2016