Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אישה גיטרה אישה

אין לי אישה
אין על מי לפרוט
לחוש ברעידת תגובה
לחבק לכל אורכה
להפוך וליישר
למחות דמעה.
יש לי גיטרה מרטטת
עם נשמה של אישה
מתחברת אליי לכל אורכה
נותנת עצמה עד תום.
כשאת נפתחת
את מכתיבה את הטון
מקבלת אותי כפי שאני
היום אין לי מצב רוח
רוצה לבלוע את עצמי
ואת כל מי שבדרכי
אין לך טענות
יש לך דרך להרגיע
את הנוף
את המים
את המלאך
השומר עליי.

19.2.2016