Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הללויה

"רוח אלוהים מרחפת על ",
על עצמו
כי אין עוד מלבדו.
וברגע הנבחר
המפץ הגדול האיר את שעון הזמן.
נשמע התקתוק ובא החומר
שחבר למים.
ומתוכם העלה חיים.
הבריאה היא שירת העתיד
היא מתפשטת וגדלה,
מציפה את היקום.
לאין צורה וגוף
יש מראה.
החלל כולו משתקף בה.
לאדוניי דמיון אלוקי
הוא כלבבי.

27.9.2016