Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין אנכי לאופקי

קשה לי עם המעבר הפתאומי
מאופקי לאנכי
במצב האופקי אני
לא לבד
תמיד זוג
המגע עם המיטה
הופך אותנו לגוף אחד
אופקי
הקדמון משחרר כוח חסום
אני דוחה את הרגע לקום
מצב אנכי הוא ברירת מחדל בשבילי
לא מרגישה בנוח ברשות הרבים
מה לי ולעוברים ושבים?
אני סופרת דקות
עד שאשוב ואחזור למקום
שבו ממתין לי החלום
האופקי.

15.1.2016