Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לוחמות בהר

עבורה הזריחה
אינה מתחילה בחדר האמבטיה
אולי לא בחדר כלל.
המסרק הקצר והראי הקטן
משאירים אותה בבית אימא.
ירי הקרב, המוקש שנדרך
גורמים לה לאחוז במתכת הקרה
אין מצב שאלקח בשביה
מותי קודם למותך
הנה שמי:
לולי מותך
לא הייתי יודע את שמך
לוחמת כורדיסטאן
לא ביקשה למות קדושה
אין לה מקום בעולם הבא
היא לוחמת להקים ארץ
בארצה.
איפה הארץ הזאת?
מי ירים את ידו למענה?
עכשיו יש לך שם בין ההרים
היגון של השמות המתגלים.
כלוחמת תש"ח
שדחתה את נשיותה
עד לגילוי המצבה.

30.1.2016