Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נגינת נשים

צריך יותר מאחת לטנגו:
הזמרת והלהקה.
נשים.
הכלים משתוללים
הבמה קופצת
קולן אדיר, מרעיד את האוויר
למופע נשים, גברים לא מורשים
הן לא עומדות למבחן הגברים
אינן תלויות בהם
לא התלות בסקס
לא התלות ללדת
אומרות לא!
הן עושות.
מרעידות את הארץ
בטנגו נשים.
ואני: האם אשמתי
על שלא נולדתי
אישה?

30.1.2016