Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הסולדת

היום אני סולדת
מגבר כוחני
גבר אלים.
קשה לי הזיכרון שראיתי בו אליל.
הוא אינו מבין מה לא בסדר אצלי
מנסה לגרור אותי לאחור
רצוני אינו נחשב
בכוח אני עומדת על זכותי
אני במאבק.
מביטה בו וכותבת שיר.

10.2.2016