Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חזרה עם זרע

לפרנסתה מקבלת קהל
במחלקת המים בעירייה.
מעידה על עצמה שהעניין
פסח עליה.
חייה חסרי הבנה
ללא ציפייה חולפת לה שעה ועוד שעות.
מדי פעם יוצאת
היום חזרה עם זרע
והוא שהאיר
האפור קבל גוונים
אחוזה בפרץ השמחה
תהיה אימא
תינוקה יהיה
אהוב על אדם ועל חיה.

16.2.2016