Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ישראל ופלסטין

בישראל חיים על פי OECD,
טכנולוגיה עלית
חתני פרס נובל בכימיה
השקעות זורמות.
מאחורי גדר ההפרדה,
יש ערך עליון לאדמה
דרכה זורמים השפכים,
לא מטופלים.
ציון זה פה: ירושלים רבתי, בית-אל, גוש עציון, חברון, גושי ההתיישבות.
אותם זוכרים, פה חיו השבטים, פה העברית.
לא סופרים את הפלסטינים
נעלבים כשהם אומרים: לא!
הם אינם זוכרים את הר מוריה
הנביא מוחמד הוא שמכאן עלה.
עבור ישראל ופלסטינים ההווה אינו קיים.
על פי העבר ייקבע העתיד
היד אוחזת סכין-
נשק העבר והעתיד.
מטוס קרב חמקן עם מגן דוד
אינו יכול להתחמק
מפלסטינים.

25.2.2016