Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פרדס משוררים

בפרדס שלי הפרות עולים
היישר מאדמה.
אין להם צורך לא בגזע ולא בעלים
לא בניצחון ההיגיון
ולא בהוכחה שאינה מסבירה דבר.
בפרדס שלי יש קוטפים וכותבים:
הקוטפים את תאוותם משביעים,
הכותבים את רגשותיהם מתרגמים.
פרדס משוררים הוא.

26.1.2016