Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סוף היגיון המציאות

איני רוצה לדעת על הגרעין של איראן,
שמעזה חופרים לכוון תל-אביב,
שלחיזבאללה מאה אלף טילים,
שרודפים אחריי עם סכין,
שאני חולה, וכשאתרפא- אחלה שנית,
שהאסלאם דת השהיד,
שהשלום לא יבוא, אפילו שהוא חמש דקות מפה
שהעולם שייך לרוצחים
שאיש אינו מחכה לשיריי
שהפערים מועילים לצדק חברתי
שהדרך לשרוד- היא ללדת עוד
שהחירות פירושה לעשות רע
את זה אני יודע.
כי אין במציאות רינה
והאשליה תזמר שירה.

2.2.2016