Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אסלאם הוא השוט

עולם ללא אסלאם! כל העולם אסלאם!
אין מצב ששניהם יזכו
אין מצב ששניהם ייוותרו.

כשהשחיתות על כל לשון,
כשהפערים החברתיים הם גאוותו של העושק,
כש"העושה לביתו" אגר בתים רבים מספור,
כשהון-שלטון מעוות כל דין.
האסלאם הוא הדין ועונשו
הוא השוט.

לא תשתווה לאסלאם באכזריותו.
עליך להצטייד באהבה גדולה
צדק ורחמים ייראו לפני עינייך.
כי אז האסלאם לדל ולמנוכר יהפוך
עד למקום הזנוח שממנו צמח:
מדבר ערב.
לעובדים את האסלאם
דרך השמחה תתגלה
ייפסק הג'יהאד, לא עוד שהיד
ויאמרו: לחיים.

6.1.2016