Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

העודפים

מחציתה של האנושות
יוצרת את כל המוצרים הנדרשים
די ויותר.
מחציתה של העיר,
מחציתה של המשפחה.
מחציתו של האדם
את קיומו הוא מטיל על
המחצית השנייה.
אני מתדפק למחיצתם של המספקים
אך דלתותיהם נעולות
חלונותיהם מסורגים
הקיפו עצמם בחומות ובמגדלי שמירה
הם יורים בחוצים
בבלתי יוצרים.
הפערים מתרחבים
הקצוות נמתחים
כמוני יש בלי סוף!
מחצית האנושות.

30.1.2016