Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עולם בלי אסלאם

אין בי שנאת ערב.
אך אני נסמך על 1500 שנות
אסלאם –
אלף וחמש מאות שנות כיבוש.
הרס עד ground zero
של תרבות.
האסלאם שם
וסביבו דם.
עד לתוכי חדר
רכוב על פצצה
דמוגרפית –
מתקתקת
ג'יהאד.
יש עוד דרך
לאהוב את הבורא
בלי אסלאם:
אנשים טובים,
ישרי לב,
חברים,
כוס יין,
לחיים.

3.1.2016