Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ממתק בשקל

לא מדברת עברית
מחזיקה שקית
עם ממתקים
בשקל
אחד
לא מפה
אני לא יודע מי היא
חייבת
אני לא מסכים
אבל נותן
שקל
אחד.
הילדה מציעה
עוד ממתק
זה יעלה לי
בשיניים
נותן לה שקל
לא לוקח
דבר
אני לא אשם
גם היא לא
היא פה
ברחוב עמק רפאים
43
עם שקית.
חייבת לחיות
אין לי דרך להסביר לה
שהיא צריכה
להיות בכיתה,
בבית ספר,
ללמוד שירה.
אני אתה
מוכר ממתק,
בשקל אחד.

4.3.2016