Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חמש עוגיות השומשום

מאז שקמה מהשבעה על בעלה
היא נוהגת להישאר אצלנו עד מאוחר.
היום היא באה עם חמש עוגיות שומשום:
לעצמה, לאשתי ובשבילי.
אני תוהה איך זה מתחלק?
אחרי סבב ראשון,
לא נוגעים בשתי העוגיות.
"נכון שהן טעימות במיוחד?"
השכנה תולה משפט.
"עכשיו, שבעלי איננו
אתה הגבר היחיד בקומה שלנו!"
מבטה נשלח מעל עוגיות השומשום
הישר אליי.
אני מרגיש בעיטה לא עדינה של אשתי,
מעל הברך.
אך היא עדיין לא הולכת.
אחרי זה אשמע שהעוגיות הן על חשבון
זמן איכות שלנו.
לפתע צועקת:
יש לי פיפי!

27.3.2016