Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משורר המצוי

השירים כבר נכתבו.
למשוררים נותר לחקותם
לכול היותר:
לייפות את היפה
את אשר נכתב מבראשית.
אין לי יומרה להיות המשורר הגדול
ולא השני בתור.
אני מתבונן במילה העולה מהדף
או שנאמרה באקראי
תחילה חסרת מובן היא
אני נושם אותה עמוק
היא מתערבבת בדמי
מקבלת גוון משלי,
מרגע זה היא שירתי.
אין לי תובענה שמילותיי
יכריעו את מילותיך
אני אתך
יוצר שירה.

24.3.2016