Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דייגים ברשת

עכביש "גב הכסף" טווה קורים
בין שני גזעים.
דרכה מפרץ נפולי
נוצץ בין כוכבים.
סירת דייגים כחולה
אינה מודעת לרשת הפרוסה
עוד רגע ותיתפש
יתומים ייקראו בשמו של אביהם
אלמנה תתייפח.
איחרתי ברגע
הרשת נרעדה
הבכי נשמע.

5.4.2016