Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כאן אתי

נוף הרי ההימלאיה
שברים בין פסגות
הרי השלג פוסעים לאטם
בערפל.
אנשים עטופי קור
קרבים אל ירכתי השמים
אור אפור וחושך בהיר
חבוקים
גלי אבנים מקרקשות, מתלבטות
בוחרות את הרגע
המתים שבים
כאן אתי.

1.4.2016