Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ללא תקנה

בטרם החלפתי מצעים
הסתכלתי על עצמי בראי
מתחתי את החזה
הגזרה התיישרה מעצמה
אני מוכנה.
בחרתי בסדין כחול עם פסים לבנים
בציפה וורודה
בציפיות סגולות-מסולסלות
לכל קיפול ייחסתי משמעות
את שפתיי קירבתי אל הבד
ולפני שיצאתי בישמתי את כלי המיטה
בבושם הפרטי.
אני מאחורי הדלת של חדר השירות.
הוא יצא מהמעלית, חצה את הפרוזדור.
על פי טריקת הדלת- חדר 1043.
דימיתי אותו ניגש היישר עד המיטה
מתבשם בריחי.
אחרי דקתיים יצא
עמדתי מאחורי הדלת עטופה בענן של בשמים
שמעתי אותו שואב כל טיפה של אוויר.
הדלת נפתחה לאטה,
נשימתי נעתקה:
הוא מולי.

9.3.2016