Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נותרתי באמבטיה

בתקופה הזאת אני מרבה לשהות
באמבטיה.
גופי רטוב, עדות מנצחת שהחיים
אינם אשליה.
המגבת סופגת את המים ממני אליה
חוק הטבע מתקיים.
אני מזמינה אותו לאמבטיה.
הוא לא רוצה
אני מתעקשת,
מנסה להחיות את העבר
הוא רואה את העתיד
ונועל את עצמו בחדרו.
אני באמבטיה.

18.3.2016