Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שניים באחד

עם זקן מדולדל
כשל נער מתבגר-
בטרם התגלח לראשונה
בחיוך מפוזר:
"התבקשתי לספר על חוויה לימודית
בבית הספר " למילה כתובה "
אני נהנית מרב-גוניות
שבמורים ובתלמידים.
אני אישה ואיש
בחרתי להיות אישה
הזקן מזכיר לי שיש בי גם גבר."
כמשורר,
קל לי להתחבר אל השונה.
אני מבקש שיתחשבו במגבלותיי-
אני הסטרייט.
לגבי שניים באחד:
יתרון, לו רציתי לשווק את המין האנושי
לחלל הרחוק.

8.3.2016