Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

איך אומרים לילד?

איך אומרים לאיציק בן ה- 9
שאין לו אימא?
אימא אינה נמחקת
הלוויה, אבן חרוטה, לא משנה.
אימא, תחזרי אליי!
הרי לא ראיתי אותה הולכת למות
שערה השחור לא יכול להלבין
כל כך מהר.
איך אומרים לילד בן 9 שאין לו אימא?
הבכי לא חדל
הוא גם לא עוזר
הזיכרון שלי אמתי
המצבה אבן קרה, חסרת קול.
אני שומע אותה מדברת:
תלבש מעיל, כי קר.
איך אומרים לילד בן 9 שאין לו אימא?
הארון מלא בגדיה
אני נוגע בצעיף, ובמעיל.
זה אמתי ולא תאריך הפטירה.
אימא היא לא בועת סבון, שישנה
בו רגע- איננה.
איך אומרים לילד בן 9?
איך?

08.04.2016