Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השירה היא דרכי

השירה היא דרכי אל החופש המוחלט
לא עוד בעל מופע אחד
ההולך ודועך עם הזמן
עד לסופי המר.
אני חוצה,
לא כבול למציאות ,
לא בזמן ולא במקום
מביט במי שלצדי-על פי בחירתי
לא עובר גבול- כי הוא איננו קיים בעבורי
טוענים שאיני מעשי.
צודקים.
אני יליד 1943
גובה 169
משקל 75
פעילות המעיים: פעמיים ביום.
לא ברגע השירה.

2.4.2016