Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נעורים מאוחרים

בנעוריי,
גופי לא נח
השתנה בהתמדה.
התרגשתי מכול מבט.
בגיל 70,
אני משתנה על פי השיר
מחפש כיוון, בוחר דרך,
נהנה מחוויה שטרם התנסיתי בה
בציפייה מתוחה אני שש לקראתה
היא מראה את פניה
ומיד מתכסה.
אני אתה.

21.3.2016