Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אין מובן מאליו

לאחר עשורים של זוגיות
באמצע היום
אין מובן מאליו.
התפעלתי עמוקות,
במידה של אנחת רווחה,
על ששדך במקום שהיה,
על שכולך שם,
במקום שאני יודע את הדרך.
אומר תודה
על שחייך חופפים את המעגל שלי.
לא מובן מאליו שזה קורה,
בבוקר הזה.

3.3.2016