Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

4416 ביממה

ארובות השרפות פלטו חלקיקי הנרצחים
4416 ביממה
גופות ילדים – נדחסו אף יותר.
אינך יכול להצטדק ולומר שלא הרגשת
הרי הריח עלה לשמים.
היו ימים שהרקיע הלבין,
היו ימי עננים,
דרכם חצו הפרורים.
אינך יכול לטעון שלא חשת בהם,
שלא עלה על דעתך,
שקיימת הוראה.
לבני הארובות להטו
חיממו את התשושים שמילאו את התנורים,
שהתחננו לדקה אחת של מנוחה,
ולא קבלו
הפקודה: schnell!
מהדהדת
ואותה אתה שומע.

6.3.2016