Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רק תגיד ש..

אין לי אשליות בקשר לאהבתך אליי.
אהבתי תכסה אותך,
היא תספיק לשנינו
לשנים מספר.
רק מדי פעם, פעם ב..
מתוך שינה
מתוך החשכה
תגמגם קמעה
שיש לך..שהיא נובטת
שעוד מעט ותראה.
איני מתנשאת לראותה
ללגום מטעמה,
רק תגיד פעם ב..

22.5.2016