Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עולם ועוד

מבט ועוד אחד,
פתיחה קטנה של אישון, שפת גוף, מילה,
וזוג אנשים שנפגשו זה עתה
הם גבר ואישה.
זה קורה מהר
בכוח החיות
אבדן כל שיקול
ללא דעת
ננעלו.
לא עצרו
עד שהשלימו.
עכשיו רואים זה את זה
היא לא בטוחה בבחירתה.
הוא שואל:
"האם אקבל עוד מנה?"
היא מצניעה את האירוע
זקוקה לזמן לחשוב מחדש.
הוא לא חשב אף פעם,
אך מזהה את כוחו
בטוח שיש לו את זה
אך אינו יודע מה זה כולל.
נפרדו.
פונים לעולמות קרים מאוד.

4.5.2016