Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

התנחלות ניו-זילנד

התנחלות ניו-זילנד מלאה
בשמות המפארים
את מי שלמען הממלכה המאוחדת
תקע את חרבו בחוף הבתולי.
המאורים אינם לעצמם.

המתנחלים מסכימים להעניק זכויות
למי שחיו באיים אלפי שנות.
המאורים יכולים
להיבחר ולבחור ולבכות
על שמיעוט הם בארצם.

את הגזל על ישראל מגלגלים.
את דמם של המאורים
על ירושלים הם שופכים.
האם מתנחלי ניו-זילנד יצאו מהאיים?

ניו-זילנד דורשת
שאעזוב את יהודה ושומרון
את אלפי שנותיה של ירושלים
שאעזוב כל מקום ממנו אראה את
הר-הבית.
אני דורש ממתנחלי ניו-זילנד שיכירו באשמתם
ושיסתלקו מארץ לא להם.

31.12.2016