Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כי אם במילה

איני רוצה בשיר אחד גדול,
שאין עומד מולו.
אני בסופה של אותיות
החודרות עמוק אל פיצולי נפשי
אל המעגלים הנסתרים
היודעים להפוך מילה
לסערת רגשות
מחוללי מהות
שוברי מוסכמה
מעודדי אמונה
לא בחרב
כי אם במילה.

18.6.2016