Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דיכאון אינו ייאוש

את חולה זה תקופה,
דיכאון השתלט על גופך, על נפשך, עלייך.
הדגים שבאקווריון אינם מסירים ממך עיניים,
מדי יום שולחים לך ממני מסר:
"דיכאון אינו ייאוש".
נפשי קצה מלהמתין למרפא.

אסתפק ברע, אסרב לרע ביותר.
כמה מהר הסתגלתי למצב החולי.
הדיכאון כל יכול, על פיו יישק דבר:
הוא פוקד עליי מתי אבוא
או מונע ממני אישור כניסה.
אני נחמד אליו
ומלבד שאזכה בחסדיו
אני מתחנן לפניו
שיגמול חסד
שייתן לך רגע של שקט
שאוכל להביט בך
לשמוע: "מה נשמע".
ואיני שומע.

27.6.2016