Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זוג ולא

הגבר אינו מתאים להיות
בן-זוגה של האישה.
ממש לא.
הוא חסר רגישות
אינו מבין לרוחה
אומר על עצמו שהוא הזוגיות כולה.
היא: הולכת עם עצמה.
טקס הכלולות וארוחה דשנה.
הזקנים מבקשים להרחיב את שבטם
מתעלמים מהזוג.
הוא והיא
יימלטו אל מקלט ההורות
ייפלו
יבכו
בית תקוותם ייהרס
ילדיהם-בין ולבין.
הוא מנסה, היא מנסה.
אך מבטם אינו עובר.
הוא אינו שותף
היא בוחרת בחוג בישול
ובחתול.
זוג/לא זוג.

29.6.2016