Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ארבעה גורי נמרים

גופי נדרך,
אני דוחף את ראשי בין שלושה
גורי נמרים.
מזיזם בכל כוחי, מפנה דרך
אל הפטמה המתפנה
אני אוחז בה, יונק חלב נמרה.
פי מלא נוזל חם ומתקתק,
מעט מהטיפות נשרו,
אך נאספו מיד.
הנמרה מביטה בי בחיבה.
נעים לקרוא לך אימא.
מלקקת אותי בלשונה החמה,
את פניי, את בטנני את שערי.
אני גור, ויש לי אחים
שלושה.

19.8.2016