Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אישה על פי עצמה

נשואה מגיל צעיר
יש לי שני ילדים
דירה בבית משותף
בחולון
מרבית חיי אשת איש.
עובדה:
אני רואה אבר מינו של כל איש.
של מי שלידו ישבתי באוטובוס.
על פי אבריו הגלויים
אני מדמיינת את אברו.
לא את הגודל לבדו,
את דרכו להזדקר,
את גונו,
את מידת התאמתו
ואת השתלבו בעבודת הגוף.
הידיים משגעות אותי
אני דלוקה על
Inside out
אין דרך לרצות את התענוג.
אני אישה
וזאת על פי
האיש.

21.7.2016