Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מבטה של מילה

המילים יוצאות ממני
אל הדף-
אך אין זה סוף דרכן.
הן בונות לי בית
על פי המידות.
סוללות לי שביל
המוליך אותי
אל המהמורות.
מילותיי אינן מכסות על בור
העוולות.
קר שם, אך איני נמנע
מרדת עד עומקו,
עד הקרקעית,
אל האמת במערומיה.
בעודי שם, עפתי אל על
וממבט של עיט
אני רואה בורות רבים.

7.9.2016