Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני ואתם

אני לא עומד בציפיות.
הגיע הזמן שתראו את ההפך הגמור.
אני לא מבקש.
איני יודע מה לקבל.
אין לי מושג מה אני רוצה,
אתם מכתיבים לי את הבחירה.
אומרים לי: "כך אתה נראה"
סליחה, אני לא רואה דבר
ובטרם בחרתי
את המראה.

23.9.2016