Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לגעת

עור פנייך חלק
שערך המתולתל נוגע
בשדייך המזדקפים.
אהבתי
נותרה אחרי הפרידה.
לא התעמקתי באישיותך.
הייתי גבר מפוקס
ללא ציפיות לרגע
שאחרי.
היום אני מתייחם מן השירים
שאת כותבת,
אלו שדייך של פעם.
אני ממשיך לגעת באינטימיות של המילה,
במלאך האמת.

7.9.2016