Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המרקע המחיה

לא מסביר את הקורה:
האישה שאתי
שעושה למעני,
אך משנטרקה הדלת
אני מתנתק.
ויש אחרת
שלא הכרתיה מעולם
רק תמונתה מתרוצצת על המסך.
צעירה בהרבה,
היא ההזדמנות האחרונה עבורי,
היא נושאת את בשורת ההתחדשות
המרחיקה אותי מסף הגיל האבוד.
המרקע כולו מחייך אליי.
מחייה.

26.8.2016