Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אתה תקבע

איך נהיה ביחד?
אתה רזה כל-כך!
הביטי שנית,
גופנו מעטפת סביב לגרעין.
גרעינים שלך ושלי דומים,
אך העטיפה היא שקובעת.
הנה גרעין שסביבו מרבצים של רוע.
עשירים להפליא.
גרעין אחר עטוף שכבות
של חמלה ונתינה
מתמסר בקלות,
פראייר בעיני הסובבים.
אך מי יקבע את טיבה של העטיפה
אם לחיוב אם לשלילה?
אתה הוא שתקבע!

10.9.2016