Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

סופרת עטלפים

עם רדת החמה
היא יורדת אל המערה,
את העטלפים היא סופרת.
עד עלות השחר,
עליה לסיים את מלאכתה.
כעס אחזה
חסרים ארבעה מתוך מיליון.
אין זה מעט
אין זה הרבה
את מספרם היא חייבת לשמר.
משכנעת להרות
לגבור על החסר.
מעלה חיוך.
יש תיקון.

13.6.2016
מוקדש לקלרה שלאי