Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום בשנה

יש יום בשנה
שאפליקציה whatsapp "צאצאי חנה ואליהו"
מתמלאת בהודעות.
חיים-אברהם, בינה, רבקה, אסתר, חנה, משה, אלעזר, בנימין, שלמה, מאיר, אריה, אהובה, יצחק, לאה, ושושנה
מודיעים:
הזמנה למפגש המשפחתי של צאצאי פשמיסלבסקי.
יש קבוצה של קרבנות חלמנו. ויש קבוצה של טרבלינקה.
אחרי הרמת הכוסית "לחיים"
ייערך משחק כדור-רגל בין המשתתפים.
בין המעודדים גם התינוקת יפה וחיים-משה.
בין הילדים הקטנים
שביציע המושמדים.
ביום הזיכרון לשואה,
הם אתנו כאן.
ובסיום המשחק-חזרו למקומם.

7.5.2016